LibreOffice Calc pro začátečníky

Kurz seznámí posluchače se základy práce s tabulkovým procesorem Calc (varianta programu MS Excel). Naučíte se vytvářet tabulky, používat nástroje pro grafickou a obsahovou úpravu tabulek, používat jednoduché výpočty a vzorce, vytvořit graf a tisknout výstupy.

Osnova kurzu

  • Práce se soubory (vytvoření nového, otevření existujícího, ukládání)
  • Pohyb v sešitu, mezi buňkami
  • Základní ovládací prvky (práce s listy, výběry buněk, úprava rozměrů sloupců a řádků)
  • Práce v tabulce (zápis dat do buněk, typy zápisů, kopírování a přesun buněk, mazání v buňkách, sloučení buněk)
  • Formátování (formáty buněk, formátování textu uvnitř buněk, formátování číselných zápisů, kopírování formátu)
  • Úprava vzhledu tabulky
  • Výpočty a vzorce (automatický výpočet, použití jednoduchých předdefinovaných funkcí, vzorce, základní pravidla a vlastnosti pro zápis, absolutní a relativní adresy, kopírování vzorců)
  • Prostorové tabulky a seznamy (úpravy seznamů, vytvoření posloupnosti, prostorové funkce, spojování tabulek z různých sešitů a listů)
  • Vkládání grafických objektů a zvláštních efektů (Wordart, panel nástrojů „Kreslení“)
  • Tisk (nastavení vzhledu a náhled před tiskem, tisk částí)

Předpokládané znalosti

Posluchači kurzu musí mít alespoň základní znalosti práce s počítačem – pohyb po obrazovce, práce s myší, spouštění programů, práce se soubory. Pracuje se na různých operačních systémech.

Rozsah kurzu

6 hodin (jeden den, 360 minut výuky)

Poznámka

Posluchači kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu. Minimální počet osob pro realizaci školení: pět účastníků.

Kurz zatím nemá otevřený termín. Můžete si objednat školení pro svůj tým, nebo můžete počkat na otevření termínu (podle zájmu).