Volně šiřitelný software pro školství

Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s volně šiřitelným softwarem (open-source software) a jeho aplikacemi ve školách. Důraz bude kladen na lokalizované verze, které lze bez omezení legálně kopírovat. Dotčený software je vhodný pro mnoho vyučovaných předmětů a nejde přitom o omezené či ukázkové verze. Během semináře budou vysvětlena specifika volně šiřitelného softwaru (přesněji tzv. „svobodný software“), práva uživatelů (např. „svobodný software je možné legálně a volně šířit“), tématem bude také bezpečnost (absence virů a malwaru). Důraz je kladen na použití softwaru ve výuce a při domácí přípravě žáků i učitelů, vše v návaznosti na RVP_ZV.

Vzdělávací program se skládá z následujících modulů:

Linux a svobodný software (přednáška)

Vysvětlení pojmů svobodný software, open source, operační systém GNU/Linux, licence. Ovládání Linuxu, rozdíly ve srovnání s jinými systémy. Celkové rozdíly mezi operačními systémy, náklady na pořízení, provoz. Licenční podmínky, legálnost použití. Výhody a nevýhody volně dostupného softwaru.

Pracovní prostředí Linuxu (seminář)

Grafické prostředí Linuxu, seznámení s ovládáním. Typické aplikace dodávané s těmito prostředími, jejich využití (webový prohlížeč, mailový klient, komunikační program, osobní agenda, plánovač). Podpora hardwaru – desktop, notebook, netbook, příslušenství. Instalace tiskáren, skenerů, připojení foťáku, kamery.

Vybrané aplikace pro školní praxi (seminář)

 • Fyzika: Step – vzájemné působení sil, experimenty s tělesy; Phun – simulace různých prostředí a úprava jejich parametrů, působení sil, vytváření různých experimentů; Ksimus, Klogic – elektrické obvody, schémata; Stellarium, Celestia, KStars – věrné simulátory vesmíru, pohled na nebe v reálném čase.
 • Matematika: Geogebra – dynamický matematický software pro všechny úrovně vzdělávání. Spojuje aritmetiku, geometrii, algebru a infinitezimální počet.
 • Chemie: GPeriodic, Kalzium – periodická tabulka prvků; Avogadro – editor molekulárních struktur
 • Zeměpis: KGeography – slepá mapa, „poznej hlavní město“; Marble – interaktivní globus s aktuálními údaji.
 • Cizí jazyky: Software pro vytváření online testových úloh, křížovek a doplňovaček.

Forma

Vzdělávací program má formu jednodenního prezenčního kurzu v rozsahu 6 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky: přednáška, praktické cvičení v PC učebně (workshop), kontrolní test. Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 6 hodin, vzdělávací program je jednodenní.

Cena za osobu: 1000 Kč bez DPH
 • přednáška – úvod do problematiky (1,5 hod.)
 • workshop 1 – společná práce na počítači, seznámení se softwarem (2 hod.)
 • workshop 2 – individuální práce na počítači s jednotlivými programy (2 hod.)
 • kontrolní test – praktické použití jedné z aplikací pro vytváření testových úloh (0,5 hod.)

Vzdělávací cíl

 1. Seznámení učitelů s open-source softwarem využitelným ve výuce v souladu s RVP–ZV, příp. RVP–G (operační systém, kancelářské aplikace, výukové programy).
 2. Praktické cvičení zaměřené na aplikace dle bodu 1., ověření znalostí a dovedností.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Maximální počet účastníků jednoho běhu vzdělávací akce činí 10, vzdělávací akci lze podle požadavků ze strany cílové skupiny pedagogů opakovat.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci všech typů základních a středních škol.
Oblast zájmu akce Výpočetní technika a informatika (uživatelská rovina práce se softwarem)
Všechny oblasti rámcových vzdělávacích programů ZV, GV i OV.