Apache OpenOffice/LibreOffice Impress – Prezentace ve školní i mimoškolní praxi

Účastníci se teoreticky seznámí se zásadami zpracování textového dokumentu pro vizuální prezentaci běžného ve školní praxi (podpora výkladu, prezentace návrhu projektu, prezentace řešení projektu) v souladu s pravidly českého pravopisu a české typografie. Naučí se jej prakticky aplikovat v prostředí volně šiřitelného softwaru (OpenOffice/LibreOffice Impress) v návaznosti na cíle RVP‑ZV, resp. RVP‑G.

 • Využití elektronické vizuální prezentace jako podpory výkladu na specifikované téma (výklad, projekt).
 • Přehled pravidel českého pravopisu (obvykle) nezařazených v učebnicích (pomlčka versus spojovník, nevhodná slova na konci řádek atd.).
 • Písmo, základní typografická pravidla pro elektronickou prezentaci.
 • Autorský zákon a citování dle ISO 690, resp. ISO 690-2 ve školské praxi.
 • Tvorba prezentace v prostředí Impress:
  • přehled základních funkcí,
  • off-line nápověda a on-line příručky a návody,
  • vhodná rozšíření a jejich instalace,
  • šablony, styly a jejich praktické využití,
  • import dat z OO Writer a OO Calc,
  • tipy a triky pro efektivní tvorbu prezentace.
 • Praktická příprava vzorové prezentace pomocí výše uvedených nástrojů a postupů.
 • Sdílení prezentace na internetu

Forma

Vzdělávací program má formu jednodenního prezenčního kurzu v rozsahu 6 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky:

Cena za osobu: 1000 Kč bez DPH
 • přednáška – úvod do problematiky (celkem 1,5 hod.),
 • workshop – společná práce na počítači, seznámení se softwarem (celkem 1,5 hod.),
 • workshop 1 – individuální práce na počítači s jednotlivými programy (celkem 1,5 hod.),
 • ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (0,5 hod.),

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je připravit pedagogy na aktivní práci s open-source prezentačním programem v pedagogické praxi v souladu s RVP–ZV, příp. RVP–G. Primární zaměření je pak na samotnou přípravu prezentace jako podporu výkladu. Získané zkušenosti pedagog prakticky využije zejména při výuce. Součástí je praktické cvičení zaměřené na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností.