Redmine: Software pro projektové řízení

Redmine - software pro projektové řízeníProjektové řízení je způsob organizace práce, lidí, prostředků a času za účelem efektivního ukončení hlavní jednotky – projektu. Projektem soubor úkol s definovanými zdroji a termíny. Může to být externí zakázka stejně jako interní úkol. Práci je nutné do aplikace vkládat ve formě úkolů (task nebo ticket) a s úkolem pracovat po celou dobu jeho životního cyklu. Vedoucí pracovník a manažer projektů má přehled o průběhu prací a čerpání prostředků a lidské práce.