Software a služby pro neziskové organizace

Následující software můžete (až na výjimky) získat bezplatně a používat ve své organizaci, protože to dovoluje licenční smlouva programů. Můžete je používat na kolika počítačích chcete (doma i v zaměstnání) a nemusíte se bát, že byste porušovali zákon.

CRM pro neziskovky

Logo EviKonPracujete v neziskovce? Kam a jak ukládáte informace o kontaktech, záznamy o událostech, důležitých aktivitách nebo příležitostech? V lepším případě zřejmě do tabulky v Excelu, v horším případě nikam. EviKon je webová aplikace, která slouží k ukládání těchto a jiných informací, které jsou klíčové pro každou organizaci. Vytvořte si a udržujte databázi společností, lidí, aktivit a darů. To vše a ještě víc aplikace nabízí. Nijak se neinstaluje, pouze zaplatíte poplatek za měsíční provoz. Pracujte v týmu, ukládejte informace na jedno místo a využívejte je v organizaci všichni. Více informací na webu www.evikon.cz ».

Kancelářský balík LibreOffice (MS Office, zdarma Dokumenty Google)

Univerzální kancelářský balík, který funguje ve Windows, Ubuntu a dalších operačních systémech. Ukládá a načítá formáty doc, docx, pdf, odt, html a mnoho dalších. Obsahuje programy Writer (psaní textů), Calc (vytváření tabulek, grafů, výpočtů),  Impress (tvorba prezentací),  Draw (grafický vektorový editor), Base (databázový modul, který se využívá ve spolupráci s Calcem nebo pro vlastní sestavy) a Math (nástroj pro vkládání matematických a fyzikálních vzorců). Program je česky, jeho funkce lze velmi snadno doplnit pomocí balíčků rozšíření – můžete si vytvořit program doslova na míru.

Grafické nástroje Scribus (Adobe InDesign) + Inkscape (Adobe Illustrator, Corel Draw)

Programy Scribus a Inkscape využijete, pokud budete chtít vytvořit pozvánku, leták,  plakát nebo návrh loga či webové stránky. Scribus patří do kategorie desktop publishing a slouží k vytváření profesionálních PDF dokumentů určených pro tisk nebo elektronickou distribuci (v Liberixu jej používáme pro vytváření openMagazinu a novin Open source & praxe).

Inkscape je pokročilý vektorový editor, mnohem dokonalejší než LibreOffice Draw. Je ideální pro návrhy logotypů webových stránek nebo akcidenčních (příležitostných) tiskovin – letáků, plakátů, vizitek apod. Oba programy jsou k dispozici jak pro Windows, tak pro další systémy. Přečtěte si články o Inkscapu na webu LinuxEXPRES a Scribusu na webu Scribus.cz.

Redakční systém WordPress (další bezplatné např.: Drupal, Joomla!)

Webový publikační systém slouží k vytvoření webových stránek a jejich správě. Například tento web funguje na redakčním systému WordPress. Umožňuje vydávat články s obrázky nebo videi, členit je do kategorií, publikovat fotky a mnoho dalších funkcí. WordPress je velmi přizpůsobivý a hodí se zejména pro stránky, které jsou pravidelně aktualizovány.

To není vše!

Další software vám vybereme na míru. Máme mnoho zkušeností, protože sami používáme jen bezplatný software. Samozřejmě vás taky zaškolíme. Kontaktujte nás: obchod@liberix.cz