Logo GIMP

GIMP – Výtvarné techniky a úpravy v digitální fotografii

Tento kombinovaný kurz seznámí učitele s možnostmi programu GIMP pro netradiční úpravy fotografií. Program GIMP je již v prostředí českých škol dostatečně známý, především jako nástroj na úpravu digitální fotografie. Tento kurz se ale svým zaměřením orientuje především na výtvarnou stránku počítačových úprav digitální fotografie a záměrem je nabídnout učitelům inspiraci, jak přistupovat k práci s digitální fotografií, tak aby mohli nabídnout dětem a studentům tvořivé aktivity bez nutnosti náročného programového a technického vybavení.

Program GIMP je open-source projekt, k dispozici je řada online manuálů dostupných i v českém jazyce. Učitelé budou seznámeni s těmito webovými stránkami, budou si umět vyhledat návody na zpracování digitální fotografie v programu GIMP a další online zdroje věnované výtvarnému pojetí fotografie (např. konceptuální fotografie a další žánry). Tyto informace pak budou v kurzu doplněny seznámením a praktickým procvičením méně známých výtvarných technik pro zpracování digitálního obrazu. Kurz se soustředí na výběr pokročilejších úprav digitální fotografie a na realizaci výtvarných projektů vycházejících z technik známých z profesionální fotografie.

Témata kurzu jsou následující

 • kompoziční pravidla v digitální fotografii, online nástroje pro kontrolu kompozice,
 • lokální úpravy bitové mapy – různé techniky výběrů ve fotografii, aplikace filtrů,
 • technika koláže,
 • technika montáže – práce s maskou, kanály – využití montáže pro vytvoření surrealisticky nebo konceptuálně laděné fotografie,
 • převod na černobílou fotografii, částečný převod na černobílou, sépie,
 • technika Heigh Key, Low Key a jejich napodobení v grafickém editoru,
 • retro fotografie – vinětace, cross efekt a lomografie,
 • Tilt/Shift efekt, Ortonův efekt a jejich napodobení v grafickém editoru,
 • využití filtrů pro převod fotografie na malbu, kresbu a další efekty, plug-ins,
 • efekty vektorové grafiky v bitové mapě,
 • doporučené online zdroje, možnosti vyhledání plagiátu bitové mapy.

Forma

Celková hodinová dotace kurzu činí 8 hodin. Certifikát učitelé získají na základě vytvořených grafických prací.

Cena za osobu: 1000 Kč bez DPH

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je podrobné seznámení s programem GIMP, tak aby učitelé dokázali vytvářet i složitější fotografické projekty různého zaměření. V úvodu kurzu se učitelé seznámí s kompozičními pravidly a budou je umět uplatnit v praxi. Méně pokročilí učitelé budou seznámeni s výukovými materiály pro doplnění základních znalostí. V průběhu kurzu se učitelé naučí pracovat s programem GIMP na pokročilé úrovni, seznámí se s technikami práce s maskou, uložením výběru do kanálu. Naučí se pracovat s vrstvami a technikami jejich prolínání.

V závěru kurzu se učitelé také seznámí s možností vyhledání plagiátu bitové mapy. Kurz je svým zaměřením vhodný jak pro učitele informatiky, tak pro učitele výtvarné výchovy, případně mediální výchovy s pokročilejšími uživatelskými dovednostmi. Znalosti z tohoto kurzu bude možné uplatnit při přípravě mezioborově zaměřených projektů vedoucích k integraci ICT a výtvarné výchovy, případně mediální výchovy.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Maximální počet účastníků: 12.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci všech typů základních a středních škol. Kurz je vhodný především pro učitele informatiky, učitele výtvarné výchovy nebo učitele mediální výchovy.
Oblast zájmu akce Výpočetní technika a informatika, počítačová grafika, digitální fotografie.